รับสมัครตำแหน่ง — SALES (JAPANESE SPEAKER)

2020.02.20


ประเภทธุรกิจ TRADING ELECTRONICS & AUTOMOTIVE PRODUCTS
ตําแหน่ง Sales
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Silom

Detail

ออกไปหาลูกค้ากับนายญี่ปุ่น (ไม่ต้องขับรถ)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-32

ภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน

ตำแหน่ง : Sales
อายุ : 22-32 ปี
เพศ : ชายหรือหญิง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N2 (ไม่ต้องมีใบสอบวัดระดับก็ได้)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
เงินเดือน : 25,000-40,000
เวลางาน : 08.00-17.00 ไม่ทำงานวันเสาร์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed