รับสมัคร CMM/QC 2 ตำแหน่ง

2020.05.21


ประเภทธุรกิจ Plastic,Mold,Die Casting
ตําแหน่ง CMM/QC
เงินเดือน 12000-22000
สถานที่ทํางาน Nakornrachashima

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 20-36

ภาษา ไม่จำเป็น

-เพศ:ชาย/หญิง
-อายุ20-36
-รับวุฒิ ปวช ปวส.ขึ้นไป
-มีประสบการณ์การใช้ CMM 1-2 ปีขึ้นไป
-เข้าใจการวิเคราะห์และรายงานผล

สอบถามเพิ่มติดต่อ พรธิดา 063-8327417,022608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed