รับสมัครตำแหน่ง — DOMESTIC CUSTOMER SERVICE

2020.01.29


ประเภทธุรกิจ Trading Electronic Conponents
ตําแหน่ง DOMESTIC CUSTOMER SERVICE
เงินเดือน 18,000-25,000
สถานที่ทํางาน BANGNA TRAD RD.

Detail


คุณสมบัติ 女性

อายุ Max 25

ภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Domestic customer service
Sex : Female
age : Max 25 years old
Education : Bachelor Degree
Experience : 1-2 years.
Salary : Not over 25,000 THB.
Request Ability / Skill :
1.Have experience about customer service to support Domestic customer.
2.Good English language skills. (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ).
3.Good computer skill. / Microsoft office. Word, Excel, Power point.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed