รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา

2020.02.05


ประเภทธุรกิจ Car Audio System
ตําแหน่ง Programmer
เงินเดือน Max 45000
สถานที่ทํางาน BKK-Thonglor

Detail

Development of car audio and car navigation systems, planning, development and design of control software mainly used in car navigation products


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-50

ภาษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 ชายหรือหญิง อายุ 25-50 ปี
2 การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ไอที วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3 มีประสบการณ์ทำงานเขียนโปรแกรม C language อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed