รับสมัครงาน — Japanese Interpreter 1 ตำแหน่ง

2020.02.05


ประเภทธุรกิจ เทรดดิ้งพาร์ทรถยนต์
ตําแหน่ง Japanese Interpreter
เงินเดือน Max 50000
สถานที่ทํางาน SUKHUMVIT 21

Detail

- Interpret between Japanese management and Thai staff / customer / supplier.
- Participate in meeting and conference call. Perform real time interpretation during meeting.
- Translate documents (Thai, Japanese and English)
- Provide administrative or executives support tasks.
- Coordinate with internal departments and external organizations.
- Responsible for other related duties as assigned by Manager.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28 - 35

ภาษา Japanese Language Passed Level I – II ( JLPT Level I - II / N1 - N2 )

Qualifications:

Male, Female aged 28 – 35 years old
Bachelor degree in Japanese language or other related fields
At least 3 years’ experiences in Japanese Interpreter
Japanese Language Passed Level I – II ( JLPT Level I – II / N1 – N2 )
Good knowledge of Japanese Language and English Language.
Good computer skills (Microsoft Office: MS Word, Excel, PowerPoint, Internet and Email).
Have experience translate in Accounting would be advantage.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed