รับด่วน Graphic Design (Food & Restuarant)/ Work at Chitlom

2020.08.22


ประเภทธุรกิจ Food & Restuarant
ตําแหน่ง Graphic Design
เงินเดือน 17,000 - 30,000 THB
สถานที่ทํางาน Chitlom - Bangkok

Detail

ออกแบบ แก้ไข Banner, Artwork, Menu อาหาร สำหรับใช้หน้าร้าน และการโปรโมทตามสื่อโซเชียลต่างๆ
เข้าร่วมประชุมแผนงานและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา สื่อสาร ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้

Japanese company – Food & Restuarant
Work place: Near BTS Chitlom station
Working day: Monday – Friday 9.00 a.m. – 18.00 p.m.

คุณสมบัติ
1) ชาย/ หญิง อายุ 23-35 ปี (สัญชาติไทย)
2) มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design ในธุรกิจด้านอาหาร/ ร้านอาหาร อย่างน้อย 1  ปี
3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
4) สื่อสาร ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
5) มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์

หากสนใจต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-8680465 โบว์
Apply resume & Portfolio at E-mail: panumas@pcmt.in.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed