เปิดรับ … เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา (Regulatory Affairs – Pharmacist)

2020.02.26


ประเภทธุรกิจ Pharmaceutical
ตําแหน่ง Pharmacist (Regulatory Affairs)
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - PLOENJIT

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่น ธุรกิจด้านนำเข้าและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา (Regulatory Affairs – Pharmacist)
คุณสมบัติดังนี้

-Male or Female (Thai Nationality)
-Age 23-35 years
-Bachelor’s Degree in Pharmaceutical
-Experience in FDA system at least 1 years
-Good communicate in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed