พนักงานแผนกสรรหา (Recruiter)

2020.03.13


ประเภทธุรกิจ Recruitment
ตําแหน่ง Recruiter
เงินเดือน n/a
สถานที่ทํางาน Sukhumvit 21 (Asoke)

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-22

ภาษา English: Fair to average

Sex: Female
Age: not over 22 years old
Bachelor’s degree in any filed
New graduation or few year experience are also welcome
English skill: Fair to average
Service-minded with customer satisfaction priority

More information please contact Khun Natcha(ณัชชา) 087-069-0888, 02-260-8454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed