บัญชี / มี CPA / ประจำงานที่สาธร

2020.09.26


ประเภทธุรกิจ Business Consultant of Law
ตําแหน่ง Accounting
เงินเดือน 40-80K (Up to Expeience)
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

ปิดงบ ปิดบัญชี เซ็นต์ได้ มี CPA


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-45

ภาษา ENGLISH : TOEIC 600 UP
JAPANESE : N2 UP / ไม่จำเป็นต้องสื่อสารได้ค่ะ

เปิดรับ 1 อัตรา
บริษัทดำเนินธุรกิจ : Business Consultant of Law
Working day: วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00-17.00 น.
Position: Accounting
– ค่าครองชีฟ 3,500 บาท
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัสตามผลประกอบการ
– ปรับเงินเดือน 1 ครั้ง/ปี
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– อื่นๆ
คุณสมบัติ:
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
2. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี (มี CPA จะรับพิจารณาก่อนค่ะ)
3. ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และมีพนักงานในบริษัทมากกว่า 100 คน
4. มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี
5. มีทักษะด้านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Toeic 600 Up)
[ถ้ามีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะดีมากค่ะ]
6.มีทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเทคนิคและไอที สามารถปรับตัวกับทีมได้

Contact: Siripa (Ploy)
Tel: 098-2591483/ 02-2608454
E-mail: siripa@personnelconsultant.co.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed