รับสมัคร ACCOUNTING

2020.06.26


ประเภทธุรกิจ Manufacturers and Trading
ตําแหน่ง ACCOUNTING
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ (สะพานสูง)

Detail

- จ่ายใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และสรุปภาษีต่างๆ
- จัดทำทะเบียนเช็คจ่าย
- ติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระ/ค้างชำระ
- จัดเตรียมเอกสารจ่ายต่างๆ
- ให้คำปรึกนษาเกี่ยวกับงานบัญชีด้านต่างๆ
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-25ปี

ภาษา ไม่เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่สามารถลงบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
-มีประสบการณ์ด้านบัญชี ซื้อ – ขาย
-ไม่เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่สามารถลงบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันกลุ่ม AIA
-ท่องเที่ยวประจำปี
-โบนัสประจำปี(ตามผลงาน)
-OT

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ณัชชา 087-069-0888,02-260-8454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed