เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — FACTORY MANAGER โรงงานนิคมฯบางปู สมุทรปราการ

2020.03.25


ประเภทธุรกิจ Automotive Parts
ตําแหน่ง Factory Manager
เงินเดือน 40000-70000
สถานที่ทํางาน Bangpoo IE. - Samuthprakarn

Detail

1.1 THE QUALITY OF PRODUCTION AND PRODUCTION STANDARD
- TO BE CONTROL THE QUALITY OF PRODUCTS
- TO BE FIX THE TIME TO PRODUCTS
- TO BE FIX AND CONTROL THE COST OF PRODUCTION LOSS
1.2 THE QUALITY OF MACHINES
- TO BE CONTROL THE EFFICIENCY OF MACHINES
- TO BE CONTROL AND PLANNING TIME THE MAINTENANCE OF MACHINES


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 35-50

ภาษา Good communicate in English

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมฯบางปู สมุทรปราการ
รับตำแหน่ง FACTORY MANAGER 1 อัตรา ดังนี้
– เพศชายเท่านั้น อายุ 35-50 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับเมเนจเม้น/หัวหน้า อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหรรมสิ่งทอและใยสังเคราะห์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed