เปิดรับตำแหน่ง — Internal Audit 1 อัตรา

2020.03.26


ประเภทธุรกิจ FINANCIAL INVESTMENT
ตําแหน่ง Internal Audit
เงินเดือน 30000-90000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

1. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคมภายในของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท
2. จัดทำแผนงานตรวจสอบ หนังสือแจ้งตรวจสอบ กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-38

ภาษา Good command in English

บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากโดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เปิดรับตำแหน่ง — Internal Audit 1 อัตรา
1.ชายหรือหญิง อายุ 25-38 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3-10 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed