รับสมัคร Sale

2020.06.26


ประเภทธุรกิจ Consutraction Material
ตําแหน่ง SALE
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ(ลาดกระบัง)

Detail

-เช่าและขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
- เช่าและขายอุปกรณ์โรงงาน
- Buy-Back System
- ซ่อมแซมและจัดหาชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้าง


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-34

ภาษา ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ณัชชา 0870690888,022608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed