รับสมัคร QMR STAFF/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ตําแหน่ง QMS STAFF
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา

Detail

1. ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการขยะ (การคัดแยกขยะ, ถังขยะ)
3. นำการตรวจสอบภายใน ISO14001
4. ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การสร้างและปรับปรุงเอกสารสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. ควบคุมตรวจสอบและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
8. รายงานปัญหาทั้งหมดและผลลัพธ์ของการดำเนินการทั้งหมดเพื่อ comander
9. สรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเมื่อถึงปัจจุบัน
10. สรุปความเสี่ยงและโอกาสเมื่อถึงปัจจุบัน
11. การแยกขยะ
12. ตรวจสอบสารเคมีภายในเพื่อยืนยัน SDS
13. ความตระหนักและควบคุมพลังงานและประหยัดพลังงาน
14. ข้อกำหนดสอดคล้องกับ IATF16949, ISO14001 และรายงานผลการดำเนินงานตามส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดการ


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-24

ภาษา ทีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี

คุณสมบัติ
-ทีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี
-ปริญญาตรี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเคมีหรือที่เกี่ยวข้อง


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ
โทร087-0690888,02-2608454