รับสมัครตำแหน่ง — Sales Engineer

2020.08.06


ประเภทธุรกิจ Sales of Semiconductors. Electronic Components
ตําแหน่ง Sales Engineer
เงินเดือน 20K-25K
สถานที่ทํางาน Bangkok - Bangrak

Detail

- Sales


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-35

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ หญิง
– มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales
– เคย Sales Product ประเภทดังนี้ Electrical or Electronic or Mechanica
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 081-827-8477 (นภัสวรรณ)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed