รับสมัคร JAPANESE INTERPRETER/สถานที่ทำงานจ.สิงห์บุรี/สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน N4 ขึ้นไป/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผู้ค้าส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ตําแหน่ง JAPANESE INTERPRETER
เงินเดือน 21,500-23,000
สถานที่ทํางาน สิงห์บุรี

Detail

แปลเอกสารต่างๆในแผนก
ล่ามสื่อสารระหว่างคนไทย คนญี่ปุ่น
ล่ามในที่ประชุมต่างๆ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-25ปี

ภาษา สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน N4 ขึ้นไป

คุณสมบัติ
อายุ 22-25 ปี (จบใหม่)
ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
สอบวัดระดับผ่าน N4 ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ โทร.087-0690888,02-2608454