รับสมัคร JAPANESE INTERPRETER /สถานที่ทำงานจ.ระยอง/ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นN1-N2/ความรู้คอมพิวเตอร์/ทักษะภาษาอังกฤษดี

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING = SEAMLESS COOPER TUBE
ตําแหน่ง JAPANESE INTERPRETER
เงินเดือน 15000-50000
สถานที่ทํางาน ระยอง (อ.บ้านค่าย)

Detail

- แปลไทยเป็นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเป็นไทย
- เข้าร่วมการประชุมการผลิต / ซ่อมบำรุง / QA / อื่น ๆ
- แปลเอกสารของ บริษัท (ประกาศขั้นตอนคู่มือ ฯลฯ )
- สนับสนุนการจัดการภาษาญี่ปุ่น (การตั้งเวลาการประชุมการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ )


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40ปี

ภาษา - ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N1-N2
-ทักษะภาษาอังกฤษดี

คุณสมบัติ
หญิง / ชายอายุ 25-40 ปี
– ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีด้านงานล่าม
– ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N1-N2
– ความรู้คอมพิวเตอร์
– ทักษะภาษาอังกฤษดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

ติดต่อสอบ กรุณาติดต่อ โทร.087-0690888,02-2608454