รับสมัคร Production Engineer/สถานที่ทำงานจ.ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)/มีทักษะภาษาอังกฤษดี

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตของเล่นเด็กพลาสติก
ตําแหน่ง Production Engineer
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)

Detail

-จัดทำกระบวนการผลิต คำนวณประมาณการต้นทุนและเวลาที่ใช้ในกรผลิต
-จัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
-สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
-จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการทำงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
-ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนในการบวนการผลิต
-ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง-ระดับดี

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(Bachelor degree in Engineering)
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Can use Microsoft Office programs)
มีความรู้เกี่ยวกับ PLC-Programming, Sensors จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-0690888,02-2608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed