รับสมัคร HR Chief/สถานที่ทำงานจ.ระยอง(ปลวกแดง)/มีประสบการณ์ในตำแหน่งอาวุโสไม่ต่ำกว่า 7 ปี

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตําแหน่ง HR Chief
เงินเดือน 35000-45000
สถานที่ทํางาน ระยอง(ปลวกแดง)

Detail

1. HR Section
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัท
- วางแผน นำเสนอ และติดตาม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- จัดทำหลักสูตรยื่นขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ควบคุม ดูแล ระบบสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ควบคุม ดูแลการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ควบคุม ดูแล ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
- การประเมินผลการทำงานประจำปี

2. Admin Section
- ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการรักษาความสะอาด ให้มีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- ควบคุม ดูแล และให้บริการด้านยานพาหนะ
- จัดการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
- ควบคุม ดูแล ปละจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงงาน
- จัดการขายวัสดุเหลือใช้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท

3. ดำเนินเรื่องการยื่น Visa, Work permit, ยื่น 90 วันให้แก่ชาวต่างชาติ
4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภายนอก รวมถึงชุมชนสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ กับบริษัท
5. จัดทำระบบบริหารคุณภาพ IATF16949, ISO14001


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 37-42

ภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติ
– วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
– อายุ 37-42 ปี
– มีประสบการณ์ HR ระดับ management มาก่อนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
– มีความเป็นผู้นำ
– สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับนายญี่ปุ่นได้)

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.0870690888,02-2608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed