รับสมัครProgrammer/สถานที่ทำงานจ.ปทุมธานี/สามารถใช้ภาษา MS SQL,Visual.Net,PHP,JAVA,Javascrip

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์สำหรับ HVAC
ตําแหน่ง Programmer (Japanese skill)
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน ปทุมธานี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา มีทักษะภาษาญี่ปุ่นดี

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้ภาษา MS SQL,Visual.Net,PHP,JAVA,Java scrip

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.0870690888,02-0608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed