รับสมัคร QCและQA /สถานที่ทำงานจ.สมุทรปราการ (บางพลี)/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง
ตําแหน่ง QC/QA
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ (บางพลี)

Detail

- ดูงานด้านควบคุมคุณภาพ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ QC Line
- ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในแต่ละหน้าที่นั้นๆ
- อื่น ๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-36

ภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง - ระดับดี

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-0690888,02-2608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed