รับสมัครEngineer Safety/สถานที่ทำงานจ.สมุทรปราการ (บางพลี)/ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง
ตําแหน่ง Safety
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ (บางพลี)

Detail

ดูแลกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในโรงงาน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40ปี

ภาษา ระดับปานกลาง

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ความปลอดภัยวิชาชีพ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
– หากมีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001, 14001, 45001, 18001 ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ภาษาอังกฤษ: พอสื่อสารกับนายญี่ปุ่นได้

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-0690888,02-2608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed