รับสมัครEngineer Asst /เพศชาย/สถานที่ทำงานจ.สิงห์บุรี/ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์

2020.06.27


ประเภทธุรกิจ การผลิตและการขายของเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์
ตําแหน่ง Engineer Asst
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน สิงห์บุรี

Detail

ดูแลระบบ IATF, PLC, นิวเมติกส์,ไฮดรอลิก


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 21-26

ภาษา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
– มีประสบการณ์ระบบ IATF, PLC, นิวเมติกส์,ไฮดรอลิก,เขียนแบบ 2 ปี

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-2690888,02-2608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed