รับสมัคร RPA SPECIALIST – Bangkok

2020.07.07


ประเภทธุรกิจ LEASE OF VEHICLE AND FORK-LIFT
ตําแหน่ง PROGRAMMER / RPA SPECIALIST
เงินเดือน 25000-70000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

-Create RPA with WinActor(app) which SMAT uses
-Create RPA program to every Department on demand


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นให้บริการเช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและรถยนต์
เปิดรับตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ (RPA SPECIALIST)

– ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิงเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม RPA (Robotic Process Automation) มาอย่างน้อย 1-3 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed