รับสมัคร Programmer (AS400/RPG)

2020.07.20


ประเภทธุรกิจ Software & IT Solutions
ตําแหน่ง Programmer (AS400/RPG)
เงินเดือน 25000-70000
สถานที่ทํางาน BKK East

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-38

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นผลิตเกี่ยวกับซอฟแวร์และโซลูชั่น
เปิดรับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์(AS400/RPG) ดังนี้
-เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 38 ปี
-ปริญญาตรีสาขา Computer Engineer, Information Technology หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-สามารถเขียนโปรแกรม AS400/RPG
-มีทักษะภาษาอังกฤษดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed