รับสมัคร Logistic Staff

2020.07.07


ประเภทธุรกิจ Office Automation (OA) Parts
ตําแหน่ง Logistic staff
เงินเดือน 16000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

The work content is
・Unloading from the container when entering from China.
-Counting the above-mentioned number of goods received.
-Preparing for shipment (packing in returnable boxes or transposing on pallets) and attaching shipping labels in line with daily shipment.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-25

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าชิ้นส่วนพรีซัชั่นพาท OA parts
สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ เปิดรับตำแหน่ง logistic staff
– Male or female , age not over 25 years old
– Bachelor’s degree
– Can communication in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed