รับสมัคร Asst. Manager – Logistic (Import&Export)

2020.07.07


ประเภทธุรกิจ Logistics Service
ตําแหน่ง LOGISTIC (Import & Export) Asst.Manager
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - Prakhanong

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40ปี

ภาษา Good command in English & Japanese

บริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร
ระดับพิเศษ AEOให้บริการด้านศุลกากรนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Asst. Manager – Logistic (Import&Export)
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี
-มีความรู้ด้านพิธีการศุลกากร พิกัดฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ
-ได้รับการฝึกอบรมผู้ชำนาญการศุลกากรมาแล้ว และได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมศุลกากร (Specialist Customs License)
-มีใบขับขี่รถยนต์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed