รับสมัคร Product Design (Auto Cad/Solid work)

2020.07.07


ประเภทธุรกิจ Steel/Metal Mold
ตําแหน่ง Product Design
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

สามารถเขียนแบบตามงานที่ได้รับมอบหมายได้
สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,Solidwork ได้อย่างชำนาญ
สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี
สามารถอ่าน Drawing,ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้อย่างแม่นยำก่อนนำไปใช้งาน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา หากมีทักษะภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานผลิตแม่พิมพ์เหล็ก โลหะ สำหรับผลิตกระป๋อง เช่น กระป๋องนำอัดลม กระป๋องน้ำผลไม้
ตั้งอยู่ที่ ปทุมธานี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Product Design (Auto Cad/Solid work)
คุณสมบัติ
– ชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานออกแบบ/เขียนแบบชิ้นงาน อย่างน้อย 1-2 ปี โดยโปรแกรม Auto Cad/Solid work
– หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed