เปิดรับสมัคร — Sales & Marketing ( N1)

2020.07.09


ประเภทธุรกิจ Fund Management
ตําแหน่ง Sales & Marketing
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - Pathumwan

Detail

- Engages in superior customer service by making information readily available in Japanese/English
- Makes outgoing customer calls or cold calls in order to schedules appointments and meetings as necessary
- Demonstrates superior time management skills and meets project deadlines
- Creates information materials and presentations to business partners, clients, and investors, for business development in
Japanese/English


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Fluent in Japanese (JLPT N1) & English

บริษัทญี่ปุ่น ธุรกิจด้าน Fund Management , Investment Management
มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานเมืองไทยตั้งอยู่ที่ ปทุมวัน กทม.
เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sales & Marketing (N1) ดังนี้
– Female only age not over 30 years old.
– Bachelor degrees in Japanese , Economic or relate field.
– Proficient in MS Word, Excel, and PowerPoint
– Fluent communication skill in Japanese (N1 or N2) and English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed