รับสมัคร Sale /JLPT N3orN2/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2020.07.13


ประเภทธุรกิจ นำเข้าเครื่องจักร สแปร์พาร์ท
ตําแหน่ง SALE
เงินเดือน 20000-50000
สถานที่ทํางาน นิคมฯ ปิ่นทอง1 (ชลบุรี)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-30

ภาษา JLPT ระดับ N2หรือN3

1.Male or Female
2.Get Japanese Certificate in N2 or N3
3.If have experience in Sales is preferred.
4.Have own driving license and car.
5.Work at Pinthong Industrial Park 1


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed