ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน จำหน่ายสินค้าจากญี่ปุ่น ประจำห้างมาบุญครอง

2020.07.14


ประเภทธุรกิจ Japanese Products
ตําแหน่ง Shop assistant mgr /or manager
เงินเดือน negotiable
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

1 ดแลควำมเรียบร้อยภายในร้านนก่อนเปิดและปิดร้าน ความเรียบร้อยของพนักงาน
2 จัดเตรียมตรวจเช็คคววามพร้อม วางแผนจัดสรรพนักงานสำหรับงานอีเวนท์
3 ลงข้อมูลสินค้า ในระบบ เช็คสินค้า เข้า-ออก ตรวจนับสต็อกสินค้า
4 วางแผนการขายร่วมกับการตลาด
5 จัดทำตารางวันหยุด และวันทำงาน ให้กับพนักงาน
6 ตรวจเช็คยอดขายรายวันและทำรายงานยอดขายในแต่ละเดือน
7 และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสม


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา อังกฤษพอสื่อสารได้บ้าง
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ( หากไม่ได้ไม่เป็นไร)

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-มีประสบกำรณเป็นผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
-มีประสบกำรณในกำรบริหารพนักงานใต้บังคับบัญชา
-มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการตัดสินใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ รักงานบริการ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ณัชชา 087-0690888, 022608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed