2020.07.14


ประเภทธุรกิจ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
ตําแหน่ง COORDINATOR
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ

Detail

1.Prepare application & concern document in Japanese for apply Japan government project
2.Corporate with TDEM & Toyota motor Japan for application preparation
3.Report progress to TDEM
4.Translate Japanese document to English
5.Working period Apr19-Mar20


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-45

ภาษา 1.Native Japanese or Japanese skill N1/N2
2.Excellent spoken and written Japanese
3.Excellent/Good spoken and written English

คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์การทำงาน2ปีขึ้นไป
-มีผลสอบวัดระดับ N1-N2
-สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งพูดและเขียน
-สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed