รับสมัคร CONSULTANT(Accountant)

2020.07.17


ประเภทธุรกิจ software
ตําแหน่ง CONSULTANT(Accountant)
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน KLONGTOEY, BANGKOK

Detail

-orking closely with users and gathering users’ requirements
-Understanding and analysis users’ requirements
-Ability to combine business process knowledge with technology implementation
-Performing configuration activities on application system and completing the necessary documentation
-Preparing application system training and keeping documents updated
-Conducting application system training for users
-Providing full support on application software
-Performing any other assigned tasks


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา -Good command of spoken - written English & computer skill

-Male / Female, Thai nationality, between 25 – 35 years old
-Bachelor Degree or Higher in Accounting or IT related fields
-At least 2-3 years’ experience in accounting, preferable in IT business and familiarity with Accounting
-Have experiences in implementing and knowledge of Accounting system is considered a plus
-Good command of spoken – written English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed