รับสมัคร Process (chemical) /จบด้านเคมีหรือเกี่ยวข้อง/มีประสบการณ์ด้านเคมี/ประจำชลบุรี/สนใจติดต่อ 089-9269808 พรพิมล

2020.07.17

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-CHEMICAL
ตําแหน่ง PROCESS ENGINEER
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail

1. มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้างานและเรื่องร้องเรียน 2. ออกเอกสารการปฏิบัติงาน เช่น WI แบบฟอร์ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 3. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาและรายงานผู้บังคับบัญชา 4. เข้าร่วมประชุม ตรวจประเมิน และการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้า 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-33

ภาษา สามารถสื่อสารได้ระดับปานกลาง-ระดับดี


คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับด้านเคมี
– จบการศึกษาปริญญาตรี -โท สาขาวิศวะกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้องกับเคมี
– สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโทร 089-9269808 พรพิมล, E-mail: pornpimon@personnelconsultant.co.th

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details
Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Latest Experience

Name of Company:
Business Category:
Location:
Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed