รับสมัคร SYSTEM ANALYST

2020.07.17


ประเภทธุรกิจ software
ตําแหน่ง SYSTEM ANALYST
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน KLONGTOEY, BANGKOK

Detail

-Implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) package
-Get requirement from customers
-Fit & Gap analysis
-Design and develop customization of package
-Implementation package by customer site
-After support
-System Development (Web system and Client system)
-Design and develop software
-Control own project as Team Leader.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา

-Male / Female , Age between 25 – 35 years old
-Bachelor’s degree or higher in IT related field
-At least 3 years experience of ERP implementation
-At least 3 years experience of system development
-Knowledge background Oracle/MSSQL database
-Knowledge background Visual Studio.NET(VB, C#), VBA Macro, Crystal Report, RDLC
-Strong leadership and self-motivation
-Have experiences in implementing and knowledge of Accounting system is considered a plus


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed