รับสมัคร Sales Admin

2020.07.17


ประเภทธุรกิจ ผลิตสติ๊กเกอร์ ฟิล์มเคลือบ ฉลาก
ตําแหน่ง Sales Admin
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน BANGRAK, BANGKOK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-28

ภาษา Business Conversation Level

-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
-ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
-มีความรู้ด้าน Sales ซื้อมา-ขายไป (Trading)
-มีความรูู้ด้าน BOI (การนำเข้า-ส่งออก ตัดSTOCK)
-ทำงานที่ office สีลม ITF TOWER


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed