รับสมัคร QA & QC Manager

2020.07.17


ประเภทธุรกิจ Medical/Cosmetic
ตําแหน่ง QC&QA Manager
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน ปทุมธานี

Detail

-ดูแลคุณภาพสินค้า
-ใช้โปรแกรมคุณภาพ ISO9000


คุณสมบัติ

อายุ 40-49

ภาษา Business Conversation Level

-มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคุณภาพ ISO9000
-ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงาน5-10ปีขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed