รับสมัคร GENERAL MANAGER

2020.07.17


ประเภทธุรกิจ Steel/Metal
ตําแหน่ง GENERAL MANAGER
เงินเดือน 40000-80000
สถานที่ทํางาน ปทุมธานี

Detail

การจัดการไซต์ (ส่วนใหญ่เป็นการจัดการการผลิต), การจัดการการขาย, การจัดการทางการเงิน (เงินสด) ฯลฯ


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 40-50

ภาษา มีทักษะภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติ
-เพศชายเท่านั้น อายุ40-50ปี
-การศึกษา ปริญญาตรีหรือปรฺญญาโท สาขาการบริหราหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การบริหารจัดการ, ควบคุมการผลิต อย่างน้อย10ปีขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed