เปิดรับ — Business Development

2020.07.20


ประเภทธุรกิจ Telecommunication
ตําแหน่ง BUSINESS DEVELOPMENT
เงินเดือน 60000-150000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

[Job description]
- Sales approach and contact to Japanese companies.
- Support to built the maintenance systems.
- Planning about promotions.
- Send report to Head office in Japan


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-40

ภาษา Good communicate in English & Japanese (N2 up)

Japanese company will start new 5G business in Thailand.
who can arrange everything (set up the company, contact to Japanese customers, or other jobs)

– Age: 28-40 years
– Male, Female OK
– Nationality: Thai or Thai / Japanese also OK
– Good communicate in English & Japanese (N2 up)
– Have experience at new set up company.
– Have experience about IT / Internet business.
– The person who has been to Japan before is more better.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed