รับสมัครตำแหน่ง — โปรแกรมเมอร์

2020.07.20


ประเภทธุรกิจ Digital & Crypto Business
ตําแหน่ง Programmer / Infrastructure Engineer
เงินเดือน 40000-80000
สถานที่ทํางาน BKK - Wattana

Detail

- Use Java script and Phython is for making website
- Use ADW for when uploading to cloud


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Good command in English

On August 2018 was established in Thailand.
Company business:
– Crypto asset exchange/ broker
– Digital exchange / broker

เปิดรับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ / Infrastructure Engineer
– ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ไอทีหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม / Infrastructure มาอย่างน้อย 3-5 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ **Java script / ** Python / ** ADW ได้ดี
** ต้องสามารถใช้ได้/มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed