เปิดรับสมัคร — Merchandiser

2020.07.21


ประเภทธุรกิจ Sport Products
ตําแหน่ง Merchandiser
เงินเดือน 24000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Pathumwan

Detail

Plan and develop merchandising strategies that balance customers’ expectations and
company’s objectives
- Review and implement right buying analysis by categories for each channel such as
wholesale, retail and e-Commerce.
- Implement product presentation in the seasonal trade show for key accounts and
support product training against internal sales clerk.
- Preparing seasonal inline collections and final quotation, generating order sheet,
consolidating orders and creating PO with our system


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-28

ภาษา Good command in English

Leader Japanese company for sport equipment & products.
Location : Pathumwan – BKK
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Merchandiser ดังนี้
– ชายหรือหญิง อายุ 23-28 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงาน Merchandiser , Buyer หรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤาได้ดีมาก


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed