สมัครงานตำแหน่ง — Project Manager

2020.08.03


ประเภทธุรกิจ Parking Car System
ตําแหน่ง Project Manager
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-33

ภาษา Good command in English

Project Manager: 3 positions
Working : Monday – Friday 9:00-19:00 (including 1 hour break)

– Male only , age 25 – 33
– Bachelor’s Degree in any field.
– Experience in Coordinator, Administrator, Sales Coordinator, Customer Service,Support or Assistant
– Good looking & good personality / mature / active / leadership / servicemind /love chanllanging / initiative
– English: Business Level or Communication Level

Job description
1. Manage and Organize the parking car system
2. B to C business expariance
3. Prepare department report
4. Negotiate and make contract with customers
5. Sales Skill and passion


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed