รับสมัคร SALES / CHINESE / กรุงเทพ (บางขุนเทียน)

2020.08.21


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PACKAGING
ตําแหน่ง SALES / CHINESE
เงินเดือน 15000-40000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ (บางขุนเทียน)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-45

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับธุรกิจ

คุณสมบัติ
-มีรถยนต์ส่วนตัว
-SALES FEILD BETTER

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สุมาลี 02-260-8454, 098-256-1480


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed