รับสมัคร SALES / CHEMICAL / ชลบุรี (พานทอง)

2020.08.21


ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาสำหรับงานก่อสร้างและน้ำยาชุบเคลือบผิว
ตําแหน่ง SALES / CHEMICAL
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน ชลบุรี (พานทอง)

Detail

ผลิตและจำหน่ายน้ำยาสำหรับงานก่อสร้างและน้ำยาชุบเคลือบผิว /
จำหน่ายและแปรรูปสารเคลือบเกล็ดสังกะสีและอลูมิเนียม


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ ไม่เกิน 30 ปี

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสนทนาในชีวิตประจำวันได้ดี

คุณสมบัติ
-มีใบอนุญาตขับรถ
-สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา CHEMICAL FEILD
-มีประสบการณ์ Sales 1-2 ปี

สวัสดิการ
-ค่าเดินทาง
-อาหารกลางวันฟรี
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-ปรับเงินเดือนทุกปี
-โบนัส

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สุมาลี 02-260-8454, 098-259-1480


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed