รับสมัคร Engineer CATIA / สมุทรปราการ (บางเสาธง)

2020.08.21


ประเภทธุรกิจ IMPORT AND SALES OF AUTOMOTIVTE ANTENNAS
ตําแหน่ง Engineer CATIA
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ (บางเสาธง)

Detail

ซื้อและขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารในรถยนต์


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35 ปี

ภาษา

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-260-8454, 081-8392314 หรือติดต่อทางอีเมล nattanan@personnelconsultant.co.th ได้เลยค่ะ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed