รับสมัครงาน — Consultant

2020.08.27


ประเภทธุรกิจ Banking & Finance
ตําแหน่ง Consultant Staff
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

Job Description Job responsibility:
-Support for alliance between Japanese and Thai companies
-Sales support for Japanese companies
-Thai business consultation
-Creating documents for above job etc...


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-31

ภาษา Fluent in English

บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 อัตรา

CONSULTANT STAFF
– Male or female , Age 26-31 years old
– Experience: who have faced with customers in business consulting or M&A
– Degree: Bachelor or Master, high level university includes overseas
– Major: company did not mention it but business, finance..
– Salary: 40,000 – 60,000 (Max 60k)
– English: Fluent TOEIC 800


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed