รับสมัครงาน — Customer Broking (Custom Clearance)

2020.08.27


ประเภทธุรกิจ Logistics Service
ตําแหน่ง Import/Export Customer Clearance
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - Ekkamai

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-36

ภาษา Good command in English

Japanese transportation & logistics.
เปิดรับตำแหน่ง — Customer Broking (Import/Export Customer Clearance)

– Male or Female , age 26-35 Years old
– มีประสบการณ์สายงาน ตัวแทนในการนำเข้าและส่งออกสินค้า 2-3 ปีขึ้นไป
– รู้พิกัดในการเอาของเข้า /ทำใบขนได้/ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำของเข้าได้
– มี Customer Broker License (Shipping License)
– ภาษาอังกฤษดี ใช้สื่อสารกับนายญี่ปุ่น
– Salary : 40K (Base + Position + Transportation expense)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed