เปิดรับสมัคร — Sales Japanese speaking (Chonburi)

2020.08.27


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง Sales Japanese Speaking
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail

Job Description
- ดูแลลูกค้าเก่า (ต่างประเทศ เช่น อินโดนิเซีย สิงคโปร์)
- ออกพบลูกค้าในไทยเพื่อหาหาลูกค้าใหม่
- รับออเดอร์การสั่งซื่อสินค้า จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ประสานงานเรื่องการขนส่ง
- Support ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้า


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Very Good in Japanese & English

Japanese company in Automotive part & Construction Machine Industrial
ตำแหน่ง: Sales – Japanese Speaking
– Male/ Female
– Age 25 – 35 years old.
– Have experience in sales at least 1-2 years
– JLPT: N2-N1 & Toeic score: 600 up
– Has driving license

Job Description
– ดูแลลูกค้าเก่า (ต่างประเทศ เช่น อินโดนิเซีย สิงคโปร์)
– ออกพบลูกค้าในไทยเพื่อหาหาลูกค้าใหม่
– รับออเดอร์การสั่งซื่อสินค้า จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ประสานงานเรื่องการขนส่ง
– Support ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
– เข้าร่วมการประชุมฝ่าย จัดทำรายงานยอดขาย ประจำเดือน/ ประจำปี
– รายงานผลต่อนายญี่ปุ่น
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Salary: Max 50,000 THB
– ใช้รถบริษัทหรือกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว บริษัทมีค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงให้
– Japanese language (N3 = 3000, N2 = 5000, N1 = 10000)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed