เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Sales Representative

2020.09.02


ประเภทธุรกิจ Logistics
ตําแหน่ง Sales Representative
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - PLOENJIT

Detail

Duties & Responsibilities:
1. Expand the business of new customers along with boosting the sales of current customers
2. Prepare quotation to customer
3. After sales service and visit the customer for following up the inquiries and satisfaction.
4. Coordinate with Operation and Customers
5. Make a report after visit customer


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English & Japanese

Japanese logistics & transportation.
Position – Sales Representative
Location: Head Office @ Pleonjit

Qualification:
– Male or Female , age 25 – 35 years
– Bachelor Degree in related field (Business, Marketing, Logistics)
– Have own car and driving license
– Good command in English and Japanese


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed