เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Logistic officer

2020.09.02


ประเภทธุรกิจ Import Frozen food
ตําแหน่ง Logistic officer
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Bangna

Detail

Job Descriptions
- Prepare customs documentation
- Contact & Co-operate with customer, Carriers, Shipping dept, Transport Dept. and concern parties.
- Receive customer order and arrange document for export process.
- Take care Import & Export Operation & Sale Activity.
- Export Entry/Import Entry
- other assigned task


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 24-27

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นผลิตและนำเข้าอาหารญี่ปุ่นแช่แข็ง
สำนักงานที่บางนา
เปิดรับตำแหน่ง Logistic officer

Qualifications
Male only
Age between 24-27 years old
Bachelor degree Logistic or any fields.
At least 1-2 years experience in Logistic function
Good command in English
Good computer skill (especially Microsoft word/Excel)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed