เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต

2020.09.02


ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์
ตําแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน ระยอง

Detail

1. Responsibilities
- Control and production plans in accordance with the plan.
- Daily summarize internal quality issues including waste, scrap, rework, and open NCR/CAR.
- Monitor and manage production output including recovery plan to achieve hourly/shift target.
- Daily summarize total losses time and machine downtime.


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 28~35

ภาษา ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ

โรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตั้งอยู่ที่ นิคมฯอีสเทิร์ซีบอร์ด จ.ระยอง
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต
Position : Production Staff

Qualifications
– Male or Female age 28-35 years old.
– Bachelor Degree in Engineering.
– At least 3 years of work experience in production process or industrial machine are preferred.
– Have knowledge in CNC, Wired cut machine, Laser machine would be advantage
– Computer skill: good in MS Office, Can use Auto CAD
– Good communication, having organizational skills and leadership.
– Production skill (Knowledge kaizen improvement, line balancing)
– Can communicate in Japanese would be advantage


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed